WARUNKI SZWEDZKIEJ DOTACJI

 

„Szwedzka Dotacja do systemów NIBE” trwa od 01.09.2017r. do 15.12.2017r. i polega na obniżeniu ceny katalogowej rekuperatora o 1000zł netto, przy zakupie zestawu pompy ciepła z rekuperatorem.

 

Dotacja przeznaczona jest dla końcowych użytkowników którzy dokonają zakupu zestawu pompy ciepła z rekuperatorem za pośrednictwem wybranej firmy instalacyjnej lub dystrybutora w okresie trwania promocji. Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie.

 

Dotacją objęte są powietrzne i gruntowe pompy ciepła NIBE typu NIBE F1126/1226, F1145/1245, F1155/1255, NIBE SPLIT, NIBE F2040 i NIBE F2120 oraz rekuperatory NIBE ERS i ECO.

 

PRODUKTY OBJĘTE DOTACJĄ >

 

ULOTKA INFORMACYJNA O DOTACJI >

 

WYBIERZ INSTALATORA LUB DYSTRYBUTORA I SKORZYSTAJ Z DOTACJI >

 

 

OPIS SYSTEMU

 

SYSTEM NIBE objęty Szwedzką Dotacją składa się z gruntowej lub powietrznej pompy ciepła NIBE i rekuperatora NIBE ERS lub ECO. Rekuperator w połączeniu z pompą ciepła daje kompletny system zapewniający ogrzewanie, produkcję c.w.u., chłodzenie i wentylację z odzyskiem ciepła, czyli pełny komfort przebywania w budynku, w którym energia pozyskiwana jest w sposób przyjazny dla środowiska i portfela. Jest to najbardziej ekonomiczny i ekologiczny system, ze względu na wysoką sprawność ogrzewania, osiąganą przez pompę ciepła NIBE (np. SCOP pompy ciepła NIBE F1255 osiąga 5,5 wg EN14825), wysoką sprawność odzysku ciepła z wentylacji w rekuperatorze NIBE ERS lub ECO (do 92%), możliwość efektywnego aktywnego chłodzenia lub wykorzystania darmowego chłodu dolnego źródła do pasywnego chłodzenia budynku i zerową bezpośrednią emisję CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Szwedzką Dotacją objętych jest kilka typoszeregów pomp ciepła w zakresie mocy od 1,5kW do 17kW i rekuperatorów ERS i ECO przeznaczonych do wentylacji budynków do 200m2 i do 300m2 w zależności od wybranego modelu rekuperatora.

 

 

MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI REKUPERATORÓW I POMP CIEPŁA NIBE

 

  STEROWANY Z POMPY CIEPŁA Z OSOBNYM STEROWNIKIEM
ERS 20-250 ERS 10-500 ECO 190 + OPTIMA 251 ECO 375 + OPTIMA 251
GRUNTOWA POMPA CIEPŁA NIBE F1126/F1226 - -  check  check
NIBE F1145/F1245  check  check  check  check
NIBE F1155/F1255  check  check  check  check
POWIETRZNA POMPA CIEPŁA NIBE SMO 20  -  -  check  check
NIBE SMO 40  check  check  check  check
NIBE VVM  check  check  check  check

 

 

 

PRODUKTY

ULOTKA INFORMACYJNA NIBE >

CENNIK SYSTEMÓW NIBE >


Powietrzne pompy ciepła NIBE

 

 

Gruntowe pompy ciepła NIBE

 

Rekuperatory